Auteur:Frans Raap
jaar: 1987-1989
tingel tangel


In de Staatsliedenbuurt was een brand geweest en aangezien deze buurt behoorde tot het bewakingsgebied van het 2e district werden Joop en ik werden naar het pand gestuurd, omdat er een baby van ongeveer 3 maanden bij die brand was omgekomen.

Het pand werd bewoond door hippies, die het pand hadden gekraakt.
Bij het brandonderzoek bleek dat er eigenlijk maar weinig verbrand was.
Wel was er een grote hitte geweest. Het kindje, dat in zijn wieg had gelegen, bleek behoorlijk verminkt in het gezicht te zijn.
De schouwarts kon er geen goede verklaring voor geven en in overleg met de officier van justitie werd besloten om sectie te laten verrichten.

Nu waren dat geen fijne klusjes en zeker niet met een kind. Ik had zelf een kind van die leeftijd. 's Avonds kwam ik thuis en ging nog even naar de kleine kijken.

Ik wist gelijk de oorzaak van de ernstige brandwonden in het gezicht van die aangetroffen baby.
Boven het wiegje van mijn zoon hing een tingeltangel.

Navraag leerde mij, dat er ook een dergelijk muziekdoosje boven de wieg van de baby had gehangen. Door de extreme hitte was het plastic gaan smelten en in het gezicht van die baby gekomen.
Nadat ik dit aan de ovj had uitgelegd, behoefden wij gelukkig geen sectie meer te laten verrichten.
Eigenlijk was dat een pak van mijn hart.

Joop en ik hebben alles in een pvb gezet, het kind werd gecremeerd en de as werd over de Ganges in India uitgestrooid.