Auteur: Dolf Dijst
jaar: jaren '80


Slager

Dronken mensen worden tegenwoordig niet meer ingesloten op een politiebureau.
In het verleden was dit wel anders. Dronken mensen gingen de dronkenmanscel in ter ontnuchtering. Vele testimonials hebben het daar nog over.

Helaas ging het een enkele keer mis en kwam de dronkaard, door welke oorzaak dan ook, te overlijden. Dat was niet goed voor de reputatie.

Besloten werd, dat elke ingesloten dronkaard direct geconsulteerd moest worden door een arts van de GGD. Deze moest bekijken of de dronkaard ingesloten kon blijven of voor medisch onderzoek moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Zo ook werd er tijdens mijn dienst een dronkaard ingesloten en belde ik de GGD voor een arts. Korte tijd later kwam hij aan bureau, dokter Slager. Een stoïcijnse oude rot, altijd keurig gekleed in het pak.
Ik liep met hem mee naar de dronkenmancel en opende de deur. De dronken man ging staan, hield zich vast aan de muur, zag een politieman staan en een ouder man in burger.

Luidkeels riep hij naar die man: "Wie ben jij?"

De dokter antwoordde: "Slager".

Waarop de dronkenman met nog luide stem zij: "Ik vraag niet naar je beroep. Ik vraag naar je naam."

Dokter Slager bleef stoïcijns de man aankijken en zei tegen mij: "Geen bezwaar" en liep weg.