Auteur: Piet Middelkoop
Jaar: Voorjaar 1981
Routine

Routine en vooral routinematig handelen is iets dat er tijdens je dagelijkse werkzaamheden insluipt, totdat er iets gebeurt dat je weer "scherp" maakt.

In een nachtdienst, zo ongeveer een uur of drie in de vroege ochtend, reden Bob en ik op de 204 door de Damstraat richting Dam. Voor ons uit reed een Porsche in een heel traag tempo en zodanig slingerend, dat wij de bestuurder van deze Porsche een stopteken gaven. Het duurde even en uiteindelijk stopte de Porsche aan de trottoirkant van de Damstraat.

Toen ik de bestuurder aansprak, stapt hij direct uit en begon meteen te babbelen tegen ons. Het gesprek ging over koetjes en kalfjes en omdat wij toch het vermoeden hadden dat hij toch teveel alchohol genuttigd had, lieten wij hem op het pijpje blazen.

De uitslag was dusdanig dat wij de bestuurder mee moesten nemen naar het bureau voor het blazen op een 0,8 pijpje. Zo gezegd zo gedaan, de Porsche afgesloten en achterlatend op de Damstraat, lieten wij de bestuurder plaats nemen op de achterbank. Hij was vol begrip en vertelde onderweg al dat hij een paar biertjes gedronken had. Al kletsend kwamen wij aan op het bureau en vertelde de wachtcommandant dat de bestuurder op een 0,8 pijpje moest blazen. Zo gezegd, zo gedaan en de uitslag van dit blazen was dermate dat de bestuurder ingesloten moest worden in afwachting van een dokter die bloed moest komen prikken.

Bob en ik verdwenen naar de tik-kamer om alvast het bloedblok en de benodigde formulieren in te vullen; het begin van het proces-verbaal ter zake Artikel 26 van de Wegenverkeerswet konden wij al opmaken.

Toen wij later beneden bij de wachtcommandant kwamen voor meer gegevens hing er een ietwat lacherig sfeertje......

"Oh ja" riep de wachtcommandant ons toe, "dit had hij ook nog bij zich" direct gevolgd door het neerleggen van een revolver met een lange loop, een punt vijftig "Dirty Harry, type "Make my Day", gevuld met grote loden kogels.....

Het werd even stil, ...Bob en ik keken elkaar aan, ....dus die man had bij ons op de achterbank, ongeboeid, met een schietklaar vuurwapen , gezeten........

Later bleek dat de man lid was van een schietvereniging en een vergunning had voor dit vuurwapen. Het leverde hem wel een afzonderlijk proces-verbaal Vuurwapenwetgeving op, hij mocht het immers niet zomaar in zijn binnenzak vervoeren en was ook niet op weg van of naar de schietvereniging.....

Later in de nachtdienst werd de eerstvolgende verdachte die ik aanhield goed gefouilleerd, je weet maar nooit wat je tegen kan komen........