Auteur: Cees Spruijt
Jaar: 1978/79
Dienstgroep 4 van 1974 - 1984
Cees
Joysailing


Aan de balie verscheen een man met de mededeling dat baldadige voetbalsupporters de rondvaartboten bij Rederij Van Kooij op het Damrak losgegooid hadden en dat er al een aantal afgedreven waren richting Open Havenfront voor het Centraal Station.

Brigadier Ed kon zijn achtergrond niet verlogenen als oud schipper (aiai) en samen met Eric en Joho stond ik, voor ik het wist, aan de kade van het Damrak en keken we naar een groot aantal afgedreven rondvaartboten.

Met wat listige kunstgrepen lukte het één van de boten die nog aan de kant lag, aan de praat te krijgen.
Dit was dan weliswaar een soort diefstal of joysail door middel van braak, maar nood breekt wetten en voor een beetje zeeman gaan geen golven te hoog.

Met deze rondvaartboot als sleper met volledige bemanning voeren we richting Open Havenfront. Inmiddels waren er veel toeschouwers op de brug op de Prins Hendrik kade verzameld.

Eén van de losse boten die daar aan het dobberen werd aangekoppeld en weer
terug gesleepd naar het Damrak waar wij deze boot weer keurig aan de steiger afmeerden.

Dit scenario heeft zich en aantal malen herhaald totdat ik bij de laatste boot, terwijl ik over het gangboord liep, een boldertje over het hoofd zag en voor ik het kon beseffen kopje onder het Open Havenfront in ging.

Was geen pretje in januarien de genoemde bootgasten op (sleep) rondvaartboot helemaal in een stuip natuurlijk. Ik aan de boot hangen en proberen weer op de boot te komen.

Moet je eens proberen met een volledig uniform aan, dat lukt voor geen meter.

Het publiek op de brug ook natuurlijk de nacht van hun leven en ik maar spartelen.

Uiteindelijk hebben brigadier Ed en collega Eric mij uit het water getrokken, anders had ik het echt niet gered.

Even later keek ik nog even verbaasd in het water en zag daar wat drijven en dacht van wat is dat nu.... Bleek mijn pet te zijn, ja die had je in die jaren nog op je kop.

Daarna ben ik aan het bureau uitgewrongen en kon ik om bij te komen wat eerder naar huis die nacht. Wachtcommandant George W. heeft er een geweldige mutatie van gemaakt die ik nog steeds heb.