Auteur:Jim Nijman

Geschiedenis Bureau Warmoesstraat, deel 2

<-<-Warmoesstraat, voorzijde, jaren 30

Afscheid Hip Hoogeboom, 1936, steiger achter bureau ->->->


Hulpbureau's posthuizen en wijkteams
In vele verschillende perioden heeft het Bureau hulpbureaus, posthuizen en wijkteams gekend.
Het 1e hulpbureau was een houten gebouwtje op de Torensluis dat later door posthuis Molsteeg werd vervangen.
Het posthuis Westermarkt werd in WO II gesloopt.
Posthuis Heerenmarkt stond eerst op Westelijk havenhoofd waar het 2 plaatsen heeft gehad, vanwaar het is verplaatst naar de latere locatie.
Het posthuis Montelbaanstoren werd vervangen door Posthuis Oude Waal 37. Dat posthuis werd samen met posthuis Nieuwmarkt vervangen door posthuis Lastageweg.
Het posthuis Droogbak. Ook alweer zo'n verplaatsbaar hokje dat ongeveer op de plek stond waar nu de bushalte voor het het oude station van de Hollandse IJzeren Spoorweg is. Toen het voor het verkeer weg moest ging het Posthuis naar Droogbak zelf en wel in het sousterrain links van de ingang.

Posthuis Tolhuis
De grens tussen Amsterdam en de over IJ-se gemeenten Buiksloot en Nieuwendam was de grens tussen water en land. Door volstorten van de Buiksloterham en Nieuwendammerham en de aanleg van de Noorderlijke IJpolder kreeg Amsterdam grond aan de Overzijde van het IJ. De grens tussen de genoemde gemeenten en de hoofdstad bleef langs de dijk liggen. Die gronden verdeeld tussen bureau Kattenburg en Warmoesstraat met de haven van Nieuwendam als grens tussen de bureaus. Kattenburg heeft nooit een posthuis over het IJ gehad.
Vanaf 1-1-1878 had de Warmoesstraat het Tolhuis als posthuis. Niet lang, want het werd al gauw de woning van de Overijselse brigadier aan de Buiksloterdijk waar hij met toestemming van de gemeente Buiksloot woonde en het Amsterdamse Korps vertegenwoordigde.
Zijn gebied waren de nieuwe stukken land en daarvoor werd zelfs de personeelssterkte van het Korps uitgebreid met drie 1e, drie 2e, en drie 3e klas agenten. Bedoelde brigadier moest ze echter van de Oudebrugsteeg gaan halen als hij dacht dat ze nodig waren. Dat was een behoorlijk eind lopen voor hem plus een reis over het water van het IJ want het CS was er nog niet. In de tijd van het wijkteam was het gevestigd aan de Jodenbreestraat, dat verplaatst werd naar de Kloveniersburgwal en vandaar naar de Nieuwbouw aan de Dijkstraat. Dat deze nieuwbouw direct uitkijkt op de plek waar het posthuis Nieuwmarkt heeft gestaan is niet helemaal toeval want over die plek is al veel eerder gepraat voor een vast Posthuis, maar het werd toen de Lastageweg.

Warmoesstraat 48
Wordt het toch eens tijd dat we gaan kijken naar de tijd dat Warmoesstraat 48 in beeld kwam. Dat was in 1903. Dat jaar verhuisde de Politie naar de nieuwbouw op het genoemde adres vanuit de Oudebrugsteeg.

De toenmalige chef hield een toespraak waarin hij vermeldde dat het Bureau te klein was voor de te verwachten werkzaamheden, maar dat hij vol goede moed was voor een snelle uitbreiding. Zoals toen gebruikelijk woonde in het Bureau een conciërge op de bovenste verdieping. Deze Politieman was verantwoordelijk voor de reinheid in het Bureau en het stoken van de kachels.

Toen in 1921 het Waterland bij Amsterdam werd gevoegd lag de grens tussen de 6e en de 13e Sectie(bureau Adelaarsweg) langs de Oostzaner-, Buiksloter-, Nieuwendammer- en Schellingwouderdijk.

De Warmoesstraat had ook toen nog gebied aan de Overzijde van het IJ. Maar haar eigen gebied reikte toen niet verder dan de Paternostersteeg. Op de hoek van die steeg en de Beursstraat is nu het wijkteam van die naam gevestigd.
In 1924 werden de bureaus weer eens omgenummerd en werd de Warmoesstraat 2e Sectie. Sindsdien is ze 2e gebleven.