Auteur: Jan Blinkhof
jaar: begin jaren '80Gak-Gak


Vroeger werden alle teruggevonden, inbeslaggenomen en onverzekerde voertuigen bewaard aan het Opslagterrein aan de Haarlemmerweg, het zogenaamde PPOH, ( Politie Opslag Terrein Haarlemmerweg).
Op het terrein van de Wester gasfabriek, waar nu een groot evenementen terrein annex horeca gesitueerd ligt, stonden vroeger een tweetal grote loodsen. In deze loodsen werden de fietsen, bromfietsen en motoren geplaatst en buiten op het terrein de auto`s. Overdag werkte er politiepersoneel maar na sluitingstijd was er niemand meer.
Op een gegeven moment moest dit bewaakt worden. Men had namelijk ontdekt dat je vanaf de zijde van begraafplaats Sinte Barbara aan de Spaarndammerdijk makkelijk over het hek kon klimmen en zodoende het terrein kon betreden. De diefstallen waren dan ook schering en inslag. Hele motorblokken verdwenen er uit de opgeslagen auto`s.

Aangezien het terrein onder het bewakingsgebied van District 2 en dus bureau Warmoesstraat viel, kwam deze taak op onze schouders.
Ja, ook toen hadden we al dat geneuzel met bewaken, ook het Amerikaanse Consulaat werd in die tijd al bewaakt. Net als bewindvoerders.

Ik heb eens met Oudejaarsnacht voor het huis van min. pres. den Uyl mogen staan. Stervens koud en binnen bij de de den Uyltjes brandde de kachel.
Mijn eerste oliebolletje moet ik trouwens nog krijgen en dat terwijl ik destijds toch ook PVDA stemde.

Anyway, de Haarlemmerweg dus,....het regende aangiften van het personeel van de Haarlemmerweg....het liep echt de spuigaten uit en dus ging er bewaakt worden. Prachtige oplossing,....in de nachtdienst er naar toe...bewaken en je eigen auto poetsen....of je ging studeren....of een andere hobby beoefenen maar het terrein werd bewaakt. Niets mis mee dus zou je zeggen..... maar niet als je de eerste capaciteits manager van het Amsterdamse korps was en dat was de adjudant in de vorm van Jan H......die vond dat het maar personeel verslindend was en hij zijn mensen wel beter zou kunnen gebruiken. Kennelijk denkt men daar tegenwoordig anders over.

Adjudant Jan H. had een prachtige oplossing.....ganzen !!.....je moest gewoon ganzen op het terrein loslaten....mocht er `s-nachts dan iemand over het hek klimmen, dan maakten die ganzen met z`n allen zoveel lawaai dat de gehele Staatsliedenbuurt rechtop in bed zat. Althans dat was de zienswijze van de adjudant.

De praktijk zag er echter iets anders uit.

De aangiften bleven binnenkomen en men begreep er niets van...wij wel....de ganzen kwamen namelijk van een kinderboerderij en waren dus mensen om zich heen gewend. Iedereen die dus over het hek klom was dus een `vriend` die eten kwam brengen. Men zorgde dus ervoor een half gesneden wit onder zijn linkerarm te hebben en een gereedschapkist onder zijn rechter.

Later is het terrein opgedoekt en is het geheel verplaatst naar de Oostelijke handelskade.