Auteur: Frans Raap
Jaar: 1983
Brand Casa Rosso


Het was vrijdag 16 december 1983. Ik was als leerling/brigadier werkzaam aan het bureau. Dienstgroep 1 had de dienst 17.00-02.00 uur en wij waren net afgelost door groep 2, die nachtdienst had.
Op dat moment kwam er een bericht binnen over de brand bij Casa Rosso. (Over deze brand staat veel omschreven in het boek Warmoesstraat van Cees Koring).
De brand was ontstaan aan de zijde van de Oudezijds Achterburgwal.
Een ontevreden ex-medewerker had aan die kant een brandbom binnen gegooid.
Ik werd belast met een post aan de zijde van de Oudezijds Voorburgwal, omdat het pand doorliep. Steef, Peter en ik hebben nog verschillende mensen geassisteerd, die met veel ademhalingssmoeilijkheden uit het pand wisten te komen.
Nadat de brand geblust was en er geen gevaar voor verstikking meer aanwezig was, werd ik benaderd door een commandant van de Brandweer. Hij vroeg mij of ik even met hem mee wilde lopen. Ik volgde hem en via een deur aan de Voorburgwal was links een deur naar een ruimte. Ik zag dat in deze ruimte 11 mensen lagen. Deze waren allen gestikt en lagen erbij alsof zij vredig sliepen.
Het bizarre van het verhaal was, dat indien zij de deur direct voor zich hadden genomen, zij buiten hadden gestaan. Nu waren zij zodanig door de rook bedwelmd, dat zij verdwaald waren en de verkeerde deur hadden geopend, hetgeen hun noodlottig is geworden.