Auteur: Gerard Disseldorp
jaar: onbekend

1976 Mentor Posthuis van Beuningenplein, vanaf 2000 Bureau Warmoesstraat

Pat-stelling

Op een zekere avond liep ik over de Wallen te surveilleren en werd mijn aandacht gevestigd op het afgaan van een zgn. "Hoeren-alarm".

Voor de niet ingewijden: Een methode gebruikt door en voor de prostituees, die, bij aanwezigheid van gevaar, dmv het indrukken van een knop, een luid alarm inwerking stellen. De surveillerende agenten kunnen bij het afgaan van een dergelijk luid alarm, bevestigd aan de pui van het pand, op vrij snelle wijze adequate hulp verlenen "aan hen die dat behoeven" conform hetgeen de Politiewet hen opdraagt.

Zoals gezegd, ook ditmaal ging het alarm af en ik spoedde mij naar de plek des onheils. Dmv het toepassen van het tijdens de opleiding aangeleerde CIPS-model (Contact maken, Informatie inwinnen, Probleem oplossen en Samenwerken) kwam ik er achter dat het probleem van de prostituee was gelegen in het feit dat een boze Engelse klant het gebruikte en overtollig geworden condoom als protest voor de slechte geleverde diensten op de grond had weggeworpen en weigerde dit op haar uitdrukkelijk verzoek in de daarvoor bestemde prullenbak te deponeren. Omdat ook de prostituee weigerde het gebruikte condoom op te ruimen en in de prullenbak te deponeren, ontstond er in de peeskamer een "pat-stelling" waarop de prostituee dan maar besloot het "Hoeren-alarm" in werking te stellen.

Nu was ik uiteraard niet te beroerd om hulp te verlenen aan "hen die dat behoeven" maar het ging mij duidelijk te ver om deze klus te klaren en voor mijn rekening te nemen. Een list moest ter plaatse worden verzonnen.
Ik besloot de Engelsman om zijn paspoort aan mij ter inzage af te geven waaraan hij voldeed. Quasi belangstellend trachtte ik onder de rode lampen de naam te lezen, hetgeen niet lukte natuurlijk.
Nadat ik zogenaamd het paspoort had bestudeerd en had goed bevonden vroeg ik de Engelse meneer of hij er prijs op stelde, zijn paspoort terug te krijgen van mij, waarop hij ongeduldig en licht zenuwachtig ja knikte. Welnu, dat was voor mij ook geen probleem. Echter, hij moest er wel iets voor doen......
Nadat de Engelse bezoeker op mijn verzoek zijn gebruikte condoom had opgeraapt van de vloer, en deze in de daarvoor bestemde prullenbak had gedeponeerd, kreeg hij zijn felbegeerde paspoort weer terug en waren alle ontstane problemen opgelost.

De prostituee die de alarmknop had ingedrukt, kreeg van mij nog een reprimande, want dit leek mij nu niet echt de bedoeling van het systeem.............