Auteur: Ad van Ishoven
jaar: 1980



30 april: een verlaten bureau


Vandaag, 30 april 2005, op de dag af 25 jaar geleden dat prinses Beatrix koningin werd, denk ik weer eens terug aan die gedenkwaardige 30 april 1980.

Het was gebruikelijk dat als koninginnedag op een weekse dag viel, op de districtsadministraties een minimale bezetting aanwezig was. Onder normale omstandigheden gold voor onze executieve collega's dan een zondagsdienst.

Zo dus ook op die dag, ik was met Jos van Schaick op de administratie werkzaam.
Nu viel dat werkzaam zijn wel mee, want de normale routine was onderbroken.

Het "dagelijks rapport" (verlofaanvragen voor brigadiers en hoger) hoefde bijvoorbeeld niet opgemaakt te worden en er was geen "portefeuilletas" te vullen.

Inderdaad, die grote zwarte lederen portefeuilletas, sinds mensenheugenis bestemd voor de uitwisseling van post tussen alle bureaus.
Om een uur of zeven 's morgens werd per pitwagen de tas met de post van D2 aan het HB bezorgd en omgeruild tegen een tas met post voor D2.
En dat gold zo voor ieder district.
Deze trage gang van zaken, een de vorige dag getekende brief kwam op z'n vroegst de volgende dag via De Eenhoorn bij de PTT terecht, heeft bestaan tot 1991.

Als inmiddels chef bureau Interne Dienstverlening mocht ik in dat jaar, met volmacht van Ad Smit, de chef Dienst Materiële Ondersteuning, de distributiedienst voor post en goederen ontwikkelen.
Ik kijk daar nog steeds met veel plezier op terug, in het bijzonder op het uitkienen van de routes met Greet Dodenbier en Jan Oud en het testen door Theo Schillemans.

Maar laat ik op mijn oorspronkelijke verhaal weer oppakken.
Jos en ik hadden besloten onze lunchpauze wat te vervroegen, want op het Damrak was het gezellige druk en het zonnetje scheen.
We gingen op pad langs allerlei gezellige activiteiten, Damrak, de feestelijke Dam,
Nieuwezijds Voorburgwal en zo het rondje weer terug naar de Warmoesstraat.

Langs een enigszins verbaasde wachtcommandant: "Oh, is de administratie vandaag bezet", gingen we door het op een laag pitje actieve bureau naar de administratie op de 3e etage.
Het kan zijn dat het kwam doordat we zo geconcentreerd aan het werk waren, in ieder geval viel ons niet op dat er in het bureau langzamerhand een totale rust kwam te heeren.
Dat merkten we pas toen iemand de administratie binnenkwam met een lange wapenstok in zijn hand: Appie Baantjer.

Appie Baantjer en Ad, klik voor een uitvergroting

Jan, Appie en Ad

Wat bleek: al het executieve personeel had het bureau verlaten om hulp en bijstand te verlenen in het kader van de ongeregeldheden in de stad.
En alleen Appie was als een soort kamerwacht in het bureau achtergebleven...
"Ik zal jullie tot het uiterste verdedigen !", grapte hij.

Toen we 's avonds thuis de beelden op televisie zagen, begrepen we eigenlijk pas goed wat zich die dag in de stad had afgespeeld.
Ik denk dat 30 april 1980 in de historie van het bureau Warmoesstraat de enige dag is dat het gebouw zo verlaten is geweest........