Foto's worden geplaatst in overleg met de auteur
Klik op de foto's voor een uitvergroting

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze foto's mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

  NIEUW: Foto's van Fred Eppink
  Organigram D2 (1980-1983)
  Foto's van Theo Iking
  Foto's gemaakt door Jeff Cerrone
  Foto nieuwe plottafel 1974, Roel Leijendekker
  Maak kennis met Theo en Franck
  Foto's 1986: screenshots "Platte Petten"
  Foto's 1985 Ruimte wachtcommandant
  9 nieuwe foto's van Steef Visser
  Unieke foto's van de binnenzijde van het bureau: Steef visser

Warmoes3 kampioen 1978 Foto's van Fred Eppink
Organigram Bureau Warmoesstraat (1980-1983)


Theo Foto's gemaakt door Theo Iking

Jeffrey Jeff Cerrone, aan het bureau Warmoesstraat gewerkt in de periode maart 1988 t/m april 1998.

Klik op foto voor vergroting Deze foto is gepubliceerd op 31mei 1974 in de Panorama.
Theo en Franck
maak kennis met...


Foto's 1986: screenshots uit "Platte Petten"-Piet Middelkoop

Foto's 1985 Ruimte wachtcommandant- Piet Middelkoop


Steef Visser

Klik op de foto!
klik op de foto

Steef Visser


Klik op de foto voor unieke foto's van het bureau (1977)


Piet Middelkoop

Klik op de foto!
Vrolijke Fransen op de Dam?..zonder dat je het weet, sta je zomaar in de krant en krijg je ik weet niet meer hoeveel keer dit krantenknipseltje gestuurd.
Het leuke is dat de zelfde foto jaren later weer in de Telegraaf werd geplaatst.... Je raad het al, ...mijn "plakboek" zit vol met deze foto's;-)


Dolf Dijst

Klik op de foto
De komst van de vrouwelijke collegae aan de Warmoesstraat zorgde voor een flinke discussie onder de mannen van het bureau.Het was van de korpsleiding onverantwoord vrouwen te laten dienst doen aan de Warmoesstraat met zijn hoeren, pooiers en vechtende donkaards. Dit werd een extra belasting voor de mannen van het bureau. Gelukkig hebben de mannen van bureau Warmoesstraat ongelijk gehad. Het is een verrijking gebleken.
In oktober 1983 wilden de vrouwelijke collegae van bureau Warmoesstraat wel eens laten zien dat zij hun "mannetje"stonden. Zij daagden de staf van bureau Warmoesstraat, District 2 uit voor een partijtje zaalvoetbal. Sommige fanatici werden met handboeien getemperd.


Dolf Dijst

Klik op de foto
Soms was een arrestant dermate door het lint gegaan dat medische hulp noodzakelijk was. Hij was daar zelf niet van overtuigd. Met man en macht werd hij op de brancard gelegd en vastgesnoerd.


Dolf Dijst


Op 17 oktober 1986 was het dan zo ver. Het wijkteam Wallen bestond officieel. De start was niet eenvoudig. Echt wijkteam was het nog niet. De districtsleiding zat in hetzelfde gebouw als het wijkteam en volgde de gebeurtenis zoals gewoonlijk op de voet. Met goed bedoelde raad werd de wijkteamleiding door de districtsleiding bestookt.


Dolf Dijst
Steef Visser, fotograaf

foto's bureau 1974,gemaakt door Steef Visser, dienstgedaan van 1970 tot en met 1981